ERZSÉBET UTALVÁNY  ELFOGADÓHELY - ELFOGADÓHELYEK

INTERNET OLDALAK-MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSE!

Amely létrejött   egyrészről 

Aragon Consuling sro

94501 Komárno, Bástya utca 28

Adószám: SK2022798041    -   Cégjegyzékszám: el-13897/2013/N                                                                                   

továbbiakban, mint Szolgáltató között, és e szerződési feltételeket "Erzsébet utalvány  elfogadóhely" - "Erzsébet utalvány elfogadóhelyek" weboldal  szolgáltatója között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa üzemeltetett erzsebetutalvany.orgerzsebetutalvany.neterzsebetutalvany.com,  erzsebetutalvanyelfogadohelyek.huerzsebetutalvanyelfogadohelyek.com, erzsebetutalvanyelfogadohelyek.neterzsebetutalvanyelfogadohelyek.org,  erzsebetutalvanyelfogadohely.huerzsebetutalvanyelfogadohely.com, erzsebetutalvanyelfogadohely.net, erzsebetutalvanyelfogadohely.org   domain alatt futtatott kereskedelmi szálláshelyek, éttermek, Konferenciahelyek, egyéb beváltóhelyek, hideg – meleg utalvány ( mindent egybevéve  ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELYEK ) portálajánlatait a Szolgáltató üzemeltetésében levő honlapokon hirdesse és onnan megbízó felé foglalásokat közvetítsen valamint átirányítsa a szolgáltató honlapjára.

2. Megbízó a szálláshelyről megfelelő mi nőségben, elektronikus úton részletes információt, leírást, fotót és egyéb fontos információt tölt fel a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatásról a következő weboldalakra:  erzsebetutalvany.orgerzsebetutalvany.neterzsebetutalvany.com,  erzsebetutalvanyelfogadohelyek.huerzsebetutalvanyelfogadohelyek.com, erzsebetutalvanyelfogadohelyek.neterzsebetutalvanyelfogadohelyek.org,  erzsebetutalvanyelfogadohely.huerzsebetutalvanyelfogadohely.com, erzsebetutalvanyelfogadohely.net, erzsebetutalvanyelfogadohely.org

A fenti weboldalainkra, annak stílusában integrált önálló oldalt készül. A fenti weboldalak egyikére elég felregisztrálni mert ezután az összes oldalunkra ugyanúgy felkerül a hirdetés.      Ezt követően az üzemeltetés során a Megbízó, saját adminisztrációs felületet kap melyen a saját anyagát, bemutatkozó szövegét, akciós árait, fényképeit, a felmerülő igényeknek megfelelően változtathatja.

3. Weboldal tulajdonosa a megbízó által feltöltött adatok,  információk tartalmáért és a fotók minőségéért  az esetlegesen felmerülő károkért, illetve a keletkező problémák miatt nem tartozik felelősséggel.

4. Az adatokban időközben beálló változásokat a partner adminisztrációs felületen  javítja frissíti az időszakos árakat, képeket stb. annak megfelelően javítja.

5. Szolgáltató – a Megbízó által rendelkezésre bocsátott mini honlapon, (kép, szöveg, Youtube video) vállalja a szálláshely ismertetését szolgáló esztétikus sablon oldal elkészítését, valamint a honlapján történő közzétételét, reklámozását, továbbá az interneten érkező érdeklődések, szállásfoglalások Megbízó felé történő továbbítását.

6. Szolgáltató a  portálra beérkezett érdeklődéseket, me grendeléseket  automatikusan továbbítja Megbízó e-mail címére, aki ezeket az ajánlatkéréseket foglalásokat 24 órán belül érdemben elbírálja .

7. Megbízó vállalja az igénybevevőkkel  való színvonalas kapcsolattartást, a Erzsébetutalvány  igényekhez fűződő valamennyi ügy intézését, továbbá teljes körű felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért.

8. Díjak:

A Szolgáltató a regisztráló üzleti ügyfelek, vagyis Megbízók számára éves általány díjat állapít meg, ami éves szinten a kiválasztott csomag ár, melyből a kedvezményre jogósító kód esetén a meghatározott  - % kedvezményt biztosítjuk.

9. Felek jelen szerződést az aláírás napján határozatlan időre kötik, és megállapodnak abban, hogy szerződésüket rendes felmondással határidő előtt 2 hónappal felmondhatják egymás felé.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. –nak a jelen szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11.Jelen szerződés fennállása során a felmerülő vitás kérdéseket a Felek igyekeznek egymás között békésen megoldani. Amennyiben igyekezetük nem vezet eredményre Felek a vitás kérdéseik eldöntése ügyében a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el.

12. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt: Budapest 2013-05-20

  

                                                                                                                                                                                          Mihályi László

                                                                                             ügyvezető igazgató